Цигли Младост

Цигли Младост
Цигли – Модели – Цени
направете запитване
на тел;
Техно ком (до новото кръговото) – Плевен – 0888/330 166
Техно ком – Д.Митрополия – 0897/80 25 53
Толиво (до екомебел) – Плевен – 0878/ 98 57 54

В рамките на ремонта към края на 2010 година и в началото на 2011 година е вграден нов екструдер и са инсталирани две двуглави преси, които се нареждат сред най-съвременните в тази област.
По този начин, освен подобряване качеството на продуктите от аспект на физико-механичните им характеристики, тези съвременни преси дават възможност за производство на нова керемида „Младост“ – LUX програма, която има редица предимства по отношение на досегашните модели керемиди.
МЛАДОСТ КЕРЕМИДА – ПРОГРАМА „ЛУКС“
Предимства:
По-голяма покривна повърхност на керемидите (само 12,5 бройки за покриване на 1 м2)
Бързо покриване – пести време (трябват по-малък брой керемиди)
Икономично покриване относно пестене в броя на керемидите и придружаващите материали – по-ниски разходи за покриване.
Новият продукт е по-лек, което намалява натоварването на покривната конструкция
Новата керемида може да се монтира на съществуващата (вече направена) покривна конструкция и разстояние между летвите и не изисква каквото и да е приспособяване на покривната конструкция за новата керемида,
По-голямо захлупване на керемидите към специфичните изисквания и потребности в зависимост от наклона на покрива.
Напреднал дизайн с нови конструкционни решения, които дават възможност
За далеч по-добро „запушване“ на покрива, с което се осигурява още по-добра защита от атмосферните влияния (дъжд, сняг, вятър)
Продукт с по-хубав изглед
По-добри технически характеристики.
Разбира се, и новият продукт е изработен от висококачествена глина, която осигурява известния УСТОЙЧИВ ЧЕРВЕН ЦВЯТ на керемидата „Младост“, което го прави припознат и единствен на пазара.
Като гаранция за качество, освен ежедневния интерен контрол в лабораториите на нашите фабрики, всички продукти притежават серификати за качество, издадени от европейски признати институти. Също така, всички продукти притежават знака СЕ (Директива на ЕС за строителни продукти 89/106/ЕЕС), издаден от Старозагорския институт CIES, България, който е упълномощено тяло от страна на ЕС за тестване и сертифициране на продуктите по стандартите на ЕС.

ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ
Керамичните блокове за зидане и междуетажни конструкции се произвеждат във фабриките ИГМ МЛАДОСТ-РАД Власотинце и ИГМ МЛАДОСТ-ТМП Мала Плана. Благодарение на големите инвестиции и влагания в нови съоръжения и технология, от вече добре известната и качествена суровина са получени продукти – различни видове и с различни размери, които дават възможност за съвременно строителство, подразбиращо:
Икономично и бързо строене,
Добра звукова изолация, която ви дава спокойно и приятно боравене,
Добра твърдост на огъване,
Натурален и екологичен продукт,
Екологичната технология осигурява защита на околната среда,
Добро акумулиране на топлина
Пожароотпорност,
Непрекъснат вътрешен контрол на качеството в лабораториите на нашите фабрики, всички продукти притежават сертификати за качество, издадени от европейски признати институти. Също така, всички продукти притежават знака СЕ (Директива на ЕС за строителни продукти 89/106/ЕЕС), издаден от CIES на института в Стара Загора, България, който е упълномощено тяло от страна на ЕС за тестване и сертифициране на продукти по стандартите на ЕС.

Позвънете ни