Алфа Микс-Бетонови разтвори-Плевен

Алфа Микс-Бетонови разтвори-Плевен
Съвременен бетонов център отвори фирма „Алфа Микс“ в Плевен
Най-съвременният бетонов център в Плевен.
Той е на плевенската фирма „Алфа Микс“, където съдружници са собствениците на две от най-мощните строителни компании.
Капацитетът на новия бетонов център е 6 кубика на час.
Към момента фирма „Алфа Микс“ разполага с две бетонпомпи и шест бетоновоза, като има подписани и договори за ползване под наем.
Нашата инвестиция беше продиктувана от ръста в строителството през последните няколко години.
Това е една пазарна ниша, която беше незапълнена и определено в града имаше нужда от нови мощности за производство на бетон, споделиха собствениците на фирма „Алфа микс“.
Управител бетонов център :
Виолета Стоянова
gsm: 0887/666 288
gsm: 0878/296 888
алфа микс плевен
Позвънете ни